Monday, December 10, 2012

Како се мафтаат корисници...

На сајтот на една домашна софтверска куќа, прочитав рекламна порака за нивниот производ - „УБЕДЛИВО НАЈПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ“.
Според неа, најголемата предност на пакетот е:

„Ако внесувате испратница од еден во друг магацин, продавница или фактура тогаш брзо и едноставно внесувате само излезна испратница и HELIX автоматски место Вас ќе креира идентична влезна приемница во магацинот или продавницата, ќе ги ажурира материјалните картици на сите производи во двата магацини, трговските книги во магацините и продавницата, автоматски ќе го задолжи купувачот доколку документот е фактура и сите овие промени ќе ги искнижи автоматски во финансово со ажурирање на сите потребни аналитички, финансови и синтетички картици, бруто биланс, рекапитулар и заклучни листови.“
Иако реченицата е далеку предолга за да биде разбирлива за нормален човек, ја „разглобив“ на составни делови за да видиме што, всушност, кажуваат во неа:Дел први: „Ако внесувате испратница од еден во друг магацин, продавница или фактура тогаш брзо и едноставно внесувате само излезна испратница и HELIX автоматски место Вас ќе креира идентична влезна приемница во магацинот или продавницата“
Превод: Ако пренесете стока од магацинот во продавницата, не треба да внесувате приемница.
Објаснување: Ова, всушност е единствената вистинска информација во целиот ѓувеч. Се работи за концепт на т.н. „впарени документи“, кој јас, и сите нормални дизајнери на информативни системи, го применуваме барем 30 години, уште кога COBOL беше главен програмски јазик...

Дел втори: „... ќе ги ажурира материјалните картици на сите производи во двата магацини ...“
Превод: Новите количини ќе се видат на магацинските/материјалните картички
Објаснување: Магацинска картичка е преглед, а не место за чување на податоци!
Добро дизајнирана апликација не смее да чува посебни податоци за магацинска картичка и да ги ажурира. Напротив, не смее да има посебни податоци за магацинска картичка, бидејќи се создава опасност од де-синхронизација на податоците за промет и оние во магацинската картичка.
Добро дизајнирана апликација ги вади податоците за состојба во магацинот „on the fly“, од самите прометни податоци.
Овој основен принцип не е почитуван и зборува за неквалитетот на софтверот.

Дел трети: „... ќе ги ажурира ... трговските книги во магацините и продавницата ...“
Превод: Постои преглед кој се вика „Евиденција во трговија“ (ЕТ) и тука ќе се видат промените.
Објаснување: Прегледот ЕТ е задолжителен само во продавници, не и во магацини. И, како што реков, тоа е преглед, нема потреба од „автоматско ажурирање“ (ќе го видите ова уште).

Дел четврти: „... автоматски ќе го задолжи купувачот доколку документот е фактура ...“
Превод: Во книговодството ќе се прокнижат ставки (веројатно врз основа на некаква претходно дефинирана шема (ставови) за книжење.
Објаснување: Автоматското книжење во сметководство не смее да биде без дозвола на сметководителот (кој треба барем да кликне некаково копче “Прекнижи“). Зошто?
Во работењето на компанијата, дневно се изработуваат многу документи: фактури, префрлања на стока во продавница или друг магацин. Понекогаш бројот на овие документи е и неколку стотини дневно...
Доколку книжењето во сметководство е потполно автоматско, што ќе се случи ако на пример, некоја фактура е погрешно внесена? Или, некоја стока не може да се испорача (да речеме, без да знае тој што ја прави фактурата, стоката е оштетена)? Сите погрешни податоци сепак ќе бидат прокнижени во сметководството, и раководителите ќе имаат погрешна слика на финансиската состојба!. Тоа е вистинска катастрофа!
Само недоквакан софтверски архитект може да смисли ваква лудорија. И не е архитект, повеќе е копач на канали...

Дел петти: „... со ажурирање на сите потребни аналитички, финансови и синтетички картици, бруто биланс, рекапитулар и заклучни листови ...“
Превод: Промените настанати од документите ќе се одразат во прегледите од сметководството.
Објаснување: Повторно, се работи за прегледи. Во нив мора да се одрази состојбата, бидејќи се прегледи! Се работи за основно својство на било која апликација, иако овде тоа е прикажано како врвно достигнување на информатичката технологија.

Значи, демонстриравме како се мафтаат и премачкуваат потенцијални купувачи. Слично како и во „инфомерцијалните“ тв-реклами кога ви продаваат комплет на кујнски ножови: со нив можете да сечете патлиџани и зелка! Да си направите салата!

No comments:

Post a Comment