Tuesday, December 11, 2007

Колку пазарот е ингениозен (?)

Многу забавно, на сериозна тема. Да не заборавиме дека и цената на нафтата, на пример, се качува според истите „пазарни закони“

No comments:

Post a Comment