Monday, August 11, 2008

Олимписки BSOD

Што да се каже - употребувајте Windows!
Среќа што тој кинезот не падна сосе пламенот кога се појави BSOD-от.

No comments:

Post a Comment