Tuesday, August 26, 2008

Проблеми со каше во Firefox

Бидејќи сум web developer, во процесот на програмирање постојано ја препрочитувам страницата на која моментално работам. Се разбира, сакам во моментот да ги видам и најмалите промени кои сум ги направил. Затоа, кашето (cache) треба постојано да ми биде исклучено.
Ех, сега, Firefox во контролниот панел нема експлицитен switch за негово исклучување, туку само можност да се наведе колку простор на дискот може да се користи за кашето. И ако мислите дека е доволно да се стави нула - грешите!.
Ако вредноста на кашето се стави на нула, тогаш FF не може да ги инсталира екстензиите, очигледно треба да ги кашира па да ги инсталира. Не помага ни некоја мала вредност (пробано), затоа што, иако во почетокот се` изгледа во ред, по извесно време почнуваат проблеми, навидум „одникаде“ - нешто што работело беспрекорно, сега одеднаш „пука“.
Проблемот со каширање е најочигледен при програмирање во JavaScirpt и CSS. Честопати не помага ни Ctrl+F5 или Ctrl+Shift+R комбинацијата.
Решението со исклучувањето на кашето лежи во поставувањето на FF системското поставување browser.cache.disk.enable на false.
Ова може да се направи или преку about:config, или, ако имате инсталирано Web Developer Toolbar, со избирање на disable cache (прво од лево).
И, потоа сите проблеми ги снемува.

No comments:

Post a Comment